piwa-food-logotype

Kamerabevakning

Piwa Food AB följer de bestämmelser som gäller för kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen.
 
Där bevakningen bedrivs upplyser vi med skyltar. Syftet med vår kamerabevakning är att förebygga och förhindra brott och olyckor, utreda brott och olyckor samt skapa trygghet för bolagets anställda.
 
Inspelat material raderas automatiskt efter 30 dagar. Enligt dataskyddsförordningen har ni som övervakas rätt att begära att era personuppgifter (bilder) raderas och detta kommer då ske inom 30 dagar. Gäller ej material som utreds efter inträffat brott eller olycka.
 
Vid inträffat brott eller olycka lämnas inspelat material vid begäran till brottsbekämpande myndigheter eller liknande. Ingen annan spridning av inspelat material kommer att förekomma från vår sida. Vi har strikt sekretess kring inspelat material.
 
Vid invändningar mot kamerabevakningen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/ alternativt ring +46 (0)8 – 657 61 00. Integritetsskyddsmyndigheten är kontrollerande myndighet.
 
För att komma i kontakt med ansvarig person hos Piwa Food AB gällande CCTV – kamerabevakning, tag kontakt med övergripande ansvarig IT via tel +46 (0)302 – 241 60.