piwa-food-logotype

Våra certifieringar








Marine Stewardship Council (MSC)

Piwa Food är certifierade enligt MSC:s spårbarhetsstandard.

Detta innebär att det finns system för att spåra och kontrollera att MSC-märkta produkter inte sammanblandas med andra fisk- och skaldjur. Vårt arbete med MSC bidrar till hållbara fiskemetoder och livskraftiga bestånd.

www.msc.org
www.msc.org >> Piwa Food








IP Livsmedel

IP Livsmedel grundcertifiering är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel i hela kedjan från primärproduktion till förädling. 

Certifikatet är ett kvitto på Piwa Foods goda arbete inom livsmedelssäkerhet, spårbarhet och märkning.

www.sigill.se
www.sigill.se >> Piwa Food

certifiering_eko

EU-ekologisk

Piwa Food innehar certifikat som grossist och återförsäljare av EU-ekologiska livsmedel.

Denna märkning visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion.

Organic Certification >>

GLOBALG.A.P.

Piwa Food har under 2018 genomfört ett större projekt där vi genom kunskap, stöd och engagemang har hjälpt en producent med flera farmer att certifiera sin odling enligt GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. är den världsledande internationella standarden för odling, frukt och grönsaker. Standarden grundar sig på EuroGAP som utvecklades som ett svar på konsumenters ökade oro för produktsäkerhet och miljöpåverkan i kombination med handelns svårigheter att jämföra olika nationella och branschspecifika certifieringar. EuroGAP anpassades sedan till den internationella marknaden och kallas sedan 2007 för GLOBALG.A.P.